Naše Výsledky ! 2014

"Ľudia uspejú, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú prípravou na ich víťazstvo" - Ralph Waldo Emerson

Drábsko - Skrátený útok

1.Miesto

Drábsko - Kýbľovačka

4. a 5.Miesto

Nemecká - Previerky pripravenosti

4.Miesto

Utekáč

1.Miesto

Teplý Vrch

3.Miesto

Polomka - Nočná Súťaž

2 x Neplatný pokus

Svätý Anton

4.Miesto

Sielnica

2 x Neplatný pokus

Medveďovo

3.Miesto do 1500ccm

Šalková

10.Miesto

Podhorie

2.Miesto

Banský Studenec - Kýbľovačka

5. a 7.Miesto

Ploštín - Nočná súťaž

2 x Neplatný pokus

Bijacovce - Finále RHLS

13.Miesto

Bijacovce - Nočná súťaž

Neplatný pokus 31.Miesto

Bystrá

4.Miesto

Rimavské Brezovo - Nočná súťaž

4.Miesto

Dobroč

5.Miesto

Turčianska Trojka - Kýbľovačka

13. a 16.Miesto